Tangit PVC-U

Oblast použití

 • Lepení termoplastových tlakových potrubních systémů z tvrzeného PVC (pitná voda, plyn) v souladu s EN 1452
 • Vhodné pro netlakové potrubní systémy (odvod odpadních vod) v souladu s EN 1329
 • Pro montážní práce a opravy (např. kanalizační potrubí) 
 • Ideální pro konstrukční spoje PVC desek a dlaždic (např. záchytné vany, skříně) 
 • Plastické potrubní systémy na průmyslové aplikace v souladu s EN ISO 15493

Charakteristika výrobku

 • Dlouhá otevřená doba: 4 minuty
 • Jednoduché vytvoření spoje i v případě větších průměrů (jedna osoba postačuje na potrubí do 80 mm) 
 • Jednoduché a čisté zpracování 
 • Vyšší bezpečnost díky vynikající schopnosti překrytí štěrbin 
 • Maximální ochrana proti netěsnostem 
 • Lepené spoje mají odolnost shodnou s materiálem potrubí (s výjimkou: koncentrované kyseliny) 
 • Splňuje požadavky EN 14814 a EN 14680 
 • Splňuje požadavky EN 1329 na vypouštění vody plastovými potrubními odpadními systémy Certifikované VUIS – Vodovody a kanalizace, s.r.o  
 • Vhodný pro potravinářské aplikace (SGS, Institut Fresenius, protokol o zkoušce č. 727685-01/02)

Balení

 • 125 g tuba
 • 250 g plechovka
 • 500 g plechovka
 • 1 kg plechovka

APLIKACE  

Krok 1

Řezání trubek: Použijte řezačku trubek nebo lehkou pilu, abyste trubku uřízli na potřebnou délku. Dbejte na to, aby byl řez ve správných úhlech.

KROK 2

Zkosení konců trubek: Zkoste konce trubek pomocí  nástroje. Lze použít i pilník.

KROK 3

Odhrotování konců trubek: k odhrotování konců trubek použijte odhrotovač.

KROK 4

Změřte hloubku vložení: Dále změřte hloubku vložení trubky do fitinky.

KROK 5

Označte hloubku: následně označte hloubku zasunutí do fitinky na konci trubky.

KROK 6

Vyčistěte trubku a fitinku: ujistěte se, že trubka i fitinka jsou dokonale vyčištěné. Pro každou použijte čistý papírový kapesník.

KROK 7

Lepené povrchy musí být před nanesením lepidla zcela suché. Produkt promíchejte a štětec dobře namočte do lepidla.

KROK 8

Naneste lepidlo na vnitřní stranu fitinky: Naneste tenkou vrstvu Tangitu na vnitřní stranu fitinky v podélném směru.

KROK 9

Naneste lepidlo na konec trubky: lepidlo pečlivě aplikujte jen na vyznačenou oblast trubky pomocí štětce (nanášejte jen v podélném směru).

KROK 10

Vložte trubku do tvarovky: Ihned po aplikaci lepidla  zasuňte trubku do tvarovky v celé její hloubce bez kroucení a správně je vyrovnejte. Poté opatrně odstraňte přebytečné lepidlo savým papírem