Vize značky  

Společnost Henkel se chová zodpovědně k lidskému zdraví i přírodě.

Naším cílem je nabízet produkty, které: ​

 

  • Splňují nejvyšší standardy mezinárodní certifikace 
  • Neohrožují zdraví instalatéra ani konečného spotřebitele 
  • Nedělají kompromis na úkor kvality a výkonu produktu
Tangit konstantně poskytuje a přichází s inovativními produkty, které zaručují dokonalý výsledek, a to vše díky výzkumu a vývoji společnosti Henkel. ​ 

V návaznosti na ambice v oblasti udržitelnosti představil Tangit první dvousložkové reaktivní akrylátové lepidlo bez rozpouštědel pro spojování termoplastových potrubních systémů PVC-U.

Patentovaná technologie byla vyvinuta v úzké spolupráci s týmů Global PD z Dublinu a Düsseldorfu s předním evropským výrobcem trubek tak, aby byl zajištěn vysoký výkon výrobku spolu s dalšími výhodami jako jsou:

 

  • Ideální pro aplikace velkých rozměrů
  • Snadná a čistá manipulace (bez kapek a stříkání)
  • Schváleno pro aplikaci pitné vody

 

Kromě toho Tangit stále zvyšuje svoji kvalitu tak, aby vyhovoval těm nejpřísnějším požadavkům a předpisu o nezávadné pitné vodě. 

Potrubní systémy mohou ovlivnit kvalitu vody, proto je nutné zajistit jejich instalaci bez užití nebezpečných chemikálií a materiálů. Nejnovější nařízení v některých evropských zemích již zakazují používání lepidel na potrubí s obsahem agresivních rozpouštědel tak, aby se zabránilo jejich prostupu do pitné vody. Mezi instalačními firmami stále nedostatek informací o tomto tématu. Z tohoto důvodu jsou nebezpečné produkty stále používány. Je proto nezbytné usilovat o vyšší informovanost a propagovat neagresivní produkty po celém světě. 

Vdechování těchto rozpouštědel může dráždit nos, hrdlo a plíce, a v případě pravidelného kontaktu – nevratným způsobem poškodit zdraví.

Naším závazkem je proto vždy poskytovat nejudržitelnější a nejbezpečnější řešení pro potrubní systémy pitné vody a zdraví instalatérů v souladu s nejnovějšími mezinárodními standardy a zvýšit povědomí o těchto tématech mezi výrobci, zákazníky a koncovými uživateli po celém světě, abychom zajistili bezpečnou instalaci potrubí.